Sześciokąt edukacyjny

WymiarWymiarstrefy bezpieczeostwaWysokośdWysokośd upadkuMateriałPrzedział wiekowy
198cm x172 cm503cm x472 cm0,8m0,8mStalHPLHDPE3-12lat